Đề đầu đuôi miền Bắc

Chúng tôi luôn lắng nghe và luôn cố gắng hết sức mình ngày đêm soi cầu chuẩn nhất cho anh em để anh em có thế ăn được nhiều nhất. Niềm tin của các bạn chính là động lực cho chúng tôi!

Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!

  

Giá: 500.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ Đề đầu đuôi miền Bắc

Ngày Đề đầu đuôi miền Bắc Kết quả
Chưa có số tiên đoán cho ngày hôm nay
10/02/2021 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
09/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win 92
08/02/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 1 Win 91
07/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đầu 1
06/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win Đầu 2
05/02/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đầu 2
04/02/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 5 Win Đầu 1
03/02/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đầu 4
02/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
01/02/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 6 Miss
31/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đầu 8
30/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 9 Win 09
29/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win 69
28/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
27/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win Đầu 7
25/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
24/01/2021 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
23/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win 60
22/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 2 Miss
21/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
20/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Miss
19/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Win 77
18/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 0 Win Đầu 4
17/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
16/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
15/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
14/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win 38
13/01/2021 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đầu 6
12/01/2021 Đầu: 9 - Đuôi: 2 Win 92
11/01/2021 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win 07
10/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đầu 4
09/01/2021 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Miss
08/01/2021 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đầu 2
07/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
06/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
05/01/2021 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win 76
04/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win 88
03/01/2021 Đầu: 3 - Đuôi: 3 Win Đầu 3
02/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 1 Win 81
01/01/2021 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win 85
31/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win Đầu 5
30/12/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
29/12/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
28/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
27/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đầu 7
26/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win 87
25/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Win 87
24/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win 93
23/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
22/12/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 2 Miss
21/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
20/12/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
19/12/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Win 70
18/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win Đầu 5
17/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 4 Win Đầu 5
16/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 3 Win 63
15/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
14/12/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
13/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
12/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đầu 4
11/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win 51
10/12/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win Đầu 3
09/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Win Đầu 4
08/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win Đầu 2
07/12/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đầu 2
06/12/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win 53
05/12/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 7 Miss
04/12/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đầu 4
03/12/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 9 Win Đầu 1
02/12/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win 17
01/12/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
30/11/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 3 Win Đầu 0
29/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win 69
28/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 9 Win Đầu 6
27/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win 26
26/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 1 Win 71
25/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
24/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đầu 6
23/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 3 Win 43
22/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Win Đầu 9
21/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đầu 6
20/11/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đầu 8
19/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 7 Win 17
18/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 1 Win Đầu 3
17/11/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
16/11/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 0 Win 30
15/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
14/11/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 6 Win 06
13/11/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đầu 8
12/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
11/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 0 Miss
10/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
09/11/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Miss
08/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 1 Win 11
07/11/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Win 56
06/11/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 8 Win Đầu 7
05/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win Đầu 2
04/11/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Win 21
03/11/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
02/11/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 4 Win Đầu 6
01/11/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
31/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win 10
30/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 8 Win Đầu 8
29/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
28/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win 07
27/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 8 Win 38
26/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đầu 4
25/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
24/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 3 Win Đầu 2
23/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
22/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Win 79
21/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đầu 4
20/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Win Đuôi 7
19/10/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
18/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
17/10/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win Đuôi 9
16/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Miss
15/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win 28
14/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 6 Win 16
13/10/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 6 Win 66
12/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
11/10/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
10/10/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
09/10/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
08/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 6 Win 26
07/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win Đuôi 5
06/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Miss
05/10/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đầu 2
04/10/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win 89
03/10/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win Đầu 9
02/10/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win Đầu 0
01/10/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 8 Win 18
30/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
29/09/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win Đuôi 3
28/09/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 9 Win Đầu 3
27/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 4 Miss
26/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 1 Miss
25/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
24/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 2 Win Đuôi 2
23/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
22/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win 86
21/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 7 Win 57
20/09/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 2 Win 42
19/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
18/09/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 0 Win 90
17/09/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
16/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 4 Win Đầu 8
15/09/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 5 Win Đầu 3
14/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win Đầu 8
13/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 2 Miss
12/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Win Đầu 8
11/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 9 Win 29
10/09/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Win 20
09/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 8 Win Đầu 0
08/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
07/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 5 Win Đầu 5
06/09/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 3 Win 93
05/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Win 85
04/09/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 0 Win 80
03/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Miss
02/09/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
01/09/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 1 Miss
31/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 0 Miss
30/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 9 Win Đầu 8
29/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Win 05
28/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 8 Win 48
27/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
26/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 2 Win 82
25/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 9 Win 59
24/08/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 6 Win Đuôi 6
23/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đuôi 1
22/08/2020 Đầu: 3 - Đuôi: 2 Win Đầu 3
21/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 7 Miss
20/08/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 0 Win Đuôi 0
19/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 6 Miss
18/08/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 5 Miss
17/08/2020 Đầu: 6 - Đuôi: 8 Win Đuôi 8
16/08/2020 Đầu: 4 - Đuôi: 6 Win Đầu 4
15/08/2020 Đầu: 7 - Đuôi: 9 Miss
14/08/2020 Đầu: 2 - Đuôi: 4 Win Đuôi 4
13/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 5 Miss
12/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 0 Miss
11/08/2020 Đầu: 0 - Đuôi: 7 Miss
10/08/2020 Đầu: 8 - Đuôi: 5 Miss
09/08/2020 Đầu: 1 - Đuôi: 3 Miss
08/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 1 Win Đầu 5
07/08/2020 Đầu: 5 - Đuôi: 6 Miss
06/08/2020 Đầu: 9 - Đuôi: 7 Miss
Xổ Số Vip 68