Bạch thủ lô miền Trung

CẦU BẠCH THỦ của chúng tôi sử dụng những kỹ năng phán đoán kết hợp với nhiều phương pháp thống kê như: soi cầu bạch thủ, tần suất, lô gan… để chủ động chấm dứt cuộc chơi chỉ trong 1 lần duy nhất.

 

Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi, 99,99% bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM. Nhanh tay đặt chỗ trên THUYỀN LỚN, để vào bờ ngay trong chiều nay bạn nhé!

 

Giá: 500.000 VNĐ
Lưu ý:

 Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày

Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp

 Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…

 Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!

Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ Bạch Thủ Lô Miền Trung

Ngày Bạch Thủ Lô Miền Trung Kết quả
Chưa có số tiên đoán cho ngày hôm nay
10/02/2021 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 53 Win Khánh Hòa 53
09/02/2021 Đắc Lắc 28, Quảng Nam 57 Win Quảng Nam 57
08/02/2021 Phú Yên 79, Thừa Thiên Huế 43 Win Phú Yên 79, Win Thừa Thiên Huế 43
07/02/2021 Khánh Hòa 72, Kon Tum 46 Win Khánh Hòa 72x3, Win Kon Tum 46
06/02/2021 Đà Nẵng 03, Đắc Nông 08, Quảng Ngãi 57 Win Đà Nẵng 03, Win Đắc Nông 08, Win Quảng Ngãi 57
05/02/2021 Gia Lai 14, Ninh Thuận 77 Win Gia Lai 14, Win Ninh Thuận 77
04/02/2021 Bình Định 30, Quảng Bình 14, Quảng Trị 61 Win Bình Định 30
03/02/2021 Đà Nẵng 97, Khánh Hòa 72 Win Đà Nẵng 97, Win Khánh Hòa 72
02/02/2021 Đắc Lắc 36, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 36, Win Quảng Nam 39
01/02/2021 Phú Yên 91, Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên 91x2, Win Thừa Thiên Huế 94
31/01/2021 Khánh Hòa 99, Kon Tum 76 Win Khánh Hòa 99
30/01/2021 Đà Nẵng 23, Đắc Nông 57, Quảng Ngãi 74 Win Đắc Nông 57
29/01/2021 Gia Lai 62, Ninh Thuận 23 Win Ninh Thuận 23
28/01/2021 Bình Định 76, Quảng Bình 26, Quảng Trị 43 Win Bình Định 76, Win Quảng Bình 26x3, Win Quảng Trị 43
27/01/2021 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 27 Win Đà Nẵng 38, Win Khánh Hòa 27
26/01/2021 Đắc Lắc 73, Quảng Nam 87 Win Đắc Lắc 73
25/01/2021 Phú Yên 31, Thừa Thiên Huế 88 Win Thừa Thiên Huế 88
24/01/2021 Khánh Hòa 21, Kon Tum 84 Win Khánh Hòa 21, Win Kon Tum 84
23/01/2021 Đà Nẵng 15, Đắc Nông 84, Quảng Ngãi 47 Win Đắc Nông 84, Win Quảng Ngãi 47
22/01/2021 Gia Lai 54, Ninh Thuận 93 Win Ninh Thuận 93
21/01/2021 Bình Định 10, Quảng Bình 56, Quảng Trị 53 Miss
20/01/2021 Đà Nẵng 25, Khánh Hòa 77 Win Khánh Hòa 77
19/01/2021 Đắc Lắc 38, Quảng Nam 56 Win Đắc Lắc 38
18/01/2021 Phú Yên 01, Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên 01, Win Thừa Thiên Huế 08x2
17/01/2021 Khánh Hòa 22, Kon Tum 72 Win Khánh Hòa 22
16/01/2021 Đà Nẵng 31, Đắc Nông 07, Quảng Ngãi 83 Win Đắc Nông 07, Win Quảng Ngãi 83
15/01/2021 Gia Lai 40, Ninh Thuận 40 Win Gia Lai 40, Win Ninh Thuận 40
14/01/2021 Bình Định 51, Quảng Bình 75, Quảng Trị 66 Win Bình Định 51, Win Quảng Bình 75, Win Quảng Trị 66
13/01/2021 Đà Nẵng 46, Khánh Hòa 96 Win Đà Nẵng 46
12/01/2021 Đắc Lắc 24, Quảng Nam 70 Win Quảng Nam 70
11/01/2021 Phú Yên 44, Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên 44, Win Thừa Thiên Huế 28
10/01/2021 Khánh Hòa 41, Kon Tum 24 Win Khánh Hòa 41
09/01/2021 Đà Nẵng 51, Đắc Nông 99, Quảng Ngãi 86 Win Đà Nẵng 51, Win Quảng Ngãi 86x2
08/01/2021 Gia Lai 66, Ninh Thuận 45 Win Gia Lai 66, Win Ninh Thuận 45x2
07/01/2021 Bình Định 80, Quảng Bình 98, Quảng Trị 21 Win Bình Định 80, Win Quảng Trị 21
06/01/2021 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 00 Win Đà Nẵng 51, Win Khánh Hòa 00
05/01/2021 Đắc Lắc 30, Quảng Nam 15 Win Đắc Lắc 30
04/01/2021 Phú Yên 13, Thừa Thiên Huế 33 Win Phú Yên 13
03/01/2021 Khánh Hòa 61, Kon Tum 23 Win Kon Tum 23
02/01/2021 Đà Nẵng 35, Đắc Nông 53, Quảng Ngãi 55 Win Đà Nẵng 35, Win Đắc Nông 53
01/01/2021 Gia Lai 50, Ninh Thuận 10 Win Gia Lai 50, Win Ninh Thuận 10
31/12/2020 Bình Định 12, Quảng Bình 36, Quảng Trị 27 Win Bình Định 12, Win Quảng Bình 36, Win Quảng Trị 27
30/12/2020 Đà Nẵng 14, Khánh Hòa 86 Win Đà Nẵng 14, Win Khánh Hòa 86
29/12/2020 Đắc Lắc 02, Quảng Nam 98 Win Đắc Lắc 02
28/12/2020 Phú Yên 10, Thừa Thiên Huế 57 Win Phú Yên 10
27/12/2020 Khánh Hòa 50, Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 50, Win Kon Tum 85
26/12/2020 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 74, Quảng Ngãi 02 Win Đà Nẵng 39, Win Đắc Nông 74, Win Quảng Ngãi 02
25/12/2020 Gia Lai 31, Ninh Thuận 58 Win Gia Lai 31, Win Ninh Thuận 58x2
24/12/2020 Bình Định 84, Quảng Bình 54, Quảng Trị 84 Win Bình Định 84x2, Win Quảng Bình 54
23/12/2020 Đà Nẵng 44, Khánh Hòa 36 Win Khánh Hòa 36
22/12/2020 Đắc Lắc 07, Quảng Nam 48 Win Đắc Lắc 07
21/12/2020 Phú Yên 60, Thừa Thiên Huế 31 Win Thừa Thiên Huế 31
20/12/2020 Khánh Hòa 21, Kon Tum 85 Win Khánh Hòa 21, Win Kon Tum 85
19/12/2020 Đà Nẵng 34, Đắc Nông 09, Quảng Ngãi 60 Win Đà Nẵng 34, Win Đắc Nông 09, Win Quảng Ngãi 60x2
18/12/2020 Gia Lai 18, Ninh Thuận 94 Win Ninh Thuận 94
17/12/2020 Bình Định 98, Quảng Bình 52, Quảng Trị 84 Win Bình Định 98, Win Quảng Bình 52, Win Quảng Trị 84
16/12/2020 Đà Nẵng 55, Khánh Hòa 94 Win Đà Nẵng 55
15/12/2020 Đắc Lắc 74, Quảng Nam 63 Win Đắc Lắc 74, Win Quảng Nam 63
14/12/2020 Phú Yên 85, Thừa Thiên Huế 25 Win Phú Yên 85, Win Thừa Thiên Huế 25
13/12/2020 Khánh Hòa 38, Kon Tum 95 Win Kon Tum 95
12/12/2020 Đà Nẵng 57, Đắc Nông 10, Quảng Ngãi 82 Win Đắc Nông 10, Win Quảng Ngãi 82
11/12/2020 Gia Lai 20, Ninh Thuận 02 Win Ninh Thuận 02
10/12/2020 Bình Định 82, Quảng Bình 60, Quảng Trị 26 Win Quảng Bình 60, Win Quảng Trị 26
09/12/2020 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 21 Win Đà Nẵng 86, Win Khánh Hòa 21
08/12/2020 Đắc Lắc 87, Quảng Nam 93 Win Quảng Nam 93
07/12/2020 Phú Yên 05, Thừa Thiên Huế 13 Win Phú Yên 05, Win Thừa Thiên Huế 13
06/12/2020 Khánh Hòa 20, Kon Tum 96 Win Khánh Hòa 20, Win Kon Tum 96
05/12/2020 Đà Nẵng 93, Đắc Nông 47, Quảng Ngãi 59 Win Đà Nẵng 93, Win Đắc Nông 47, Win Quảng Ngãi 59
04/12/2020 Gia Lai 39, Ninh Thuận 43 Win Gia Lai 39, Win Ninh Thuận 43
03/12/2020 Bình Định 15, Quảng Bình 21, Quảng Trị 54 Win Bình Định 15, Win Quảng Bình 21
02/12/2020 Đà Nẵng 68, Khánh Hòa 40 Win Đà Nẵng 68, Win Khánh Hòa 40
01/12/2020 Đắc Lắc 45, Quảng Nam 50 Win Đắc Lắc 45, Win Quảng Nam 50
30/11/2020 Phú Yên 43, Thừa Thiên Huế 57 Win Thừa Thiên Huế 57
29/11/2020 Khánh Hòa 28, Kon Tum 88 Win Khánh Hòa 28, Win Kon Tum 88
28/11/2020 Đà Nẵng 61, Đắc Nông 92, Quảng Ngãi 40 Win Đà Nẵng 61, Win Quảng Ngãi 40
27/11/2020 Gia Lai 25, Ninh Thuận 34 Win Gia Lai 25, Win Ninh Thuận 34
26/11/2020 Bình Định 36, Quảng Bình 46, Quảng Trị 67 Win Bình Định 36, Win Quảng Trị 67
25/11/2020 Đà Nẵng 26, Khánh Hòa 13 Win Đà Nẵng 26, Win Khánh Hòa 13
24/11/2020 Đắc Lắc 83, Quảng Nam 23 Win Đắc Lắc 83
23/11/2020 Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 28 Win Phú Yên 48, Win Thừa Thiên Huế 28
22/11/2020 Khánh Hòa 28, Kon Tum 56 Win Kon Tum 56
21/11/2020 Đà Nẵng 43, Đắc Nông 62, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 43, Win Đắc Nông 62, Win Quảng Ngãi 10
20/11/2020 Gia Lai 59, Ninh Thuận 74 Win Gia Lai 59, Win Ninh Thuận 74
19/11/2020 Bình Định 66, Quảng Bình 91, Quảng Trị 33 Win Quảng Trị 33
18/11/2020 Đà Nẵng 94, Khánh Hòa 92 Win Đà Nẵng 94, Win Khánh Hòa 92
17/11/2020 Đắc Lắc 63, Quảng Nam 28 Win Quảng Nam 28
16/11/2020 Phú Yên 39, Thừa Thiên Huế 29 Win Thừa Thiên Huế 29
15/11/2020 Khánh Hòa 13, Kon Tum 02 Win Kon Tum 02
14/11/2020 Đà Nẵng 76, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 95 Win Đắc Nông 36, Win Quảng Ngãi 95
13/11/2020 Gia Lai 53, Ninh Thuận 88 Win Gia Lai 53
12/11/2020 Bình Định 18, Quảng Bình 51, Quảng Trị 34 Win Bình Định 18, Win Quảng Bình 51
11/11/2020 Đà Nẵng 11, Khánh Hòa 02 Win Đà Nẵng 11, Win Khánh Hòa 02
10/11/2020 Đắc Lắc 86, Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc 86
09/11/2020 Phú Yên 26, Thừa Thiên Huế 61 Win Phú Yên 26, Win Thừa Thiên Huế 61
08/11/2020 Khánh Hòa 76, Kon Tum 59 Win Khánh Hòa 76
07/11/2020 Đà Nẵng 19, Đắc Nông 39, Quảng Ngãi 88 Win Đắc Nông 39
06/11/2020 Gia Lai 96, Ninh Thuận 30 Win Gia Lai 96, Win Ninh Thuận 30
05/11/2020 Bình Định 84, Quảng Bình 47, Quảng Trị 29 Miss
04/11/2020 Đà Nẵng 37, Khánh Hòa 59 Win Đà Nẵng 37, Win Khánh Hòa 59
03/11/2020 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc 69
02/11/2020 Phú Yên 15, Thừa Thiên Huế 72 Win Phú Yên 15, Win Thừa Thiên Huế 72
01/11/2020 Khánh Hòa 53, Kon Tum 64 Win Khánh Hòa 53, Win Kon Tum 64
31/10/2020 Đà Nẵng 98, Đắc Nông 27, Quảng Ngãi 33 Win Đà Nẵng 98, Win Đắc Nông 27, Win Quảng Ngãi 33
30/10/2020 Gia Lai 64, Ninh Thuận 18 Win Gia Lai 64
29/10/2020 Bình Định 17, Quảng Bình 71, Quảng Trị 44 Win Quảng Bình 71
28/10/2020 Đà Nẵng 27, Khánh Hòa 05 Win Đà Nẵng 27, Win Khánh Hòa 05
27/10/2020 Đắc Lắc 60, Quảng Nam 39 Win Đắc Lắc 60x2, Win Quảng Nam 39
26/10/2020 Phú Yên 49, Thừa Thiên Huế 48 Win Thừa Thiên Huế 48
25/10/2020 Khánh Hòa 59, Kon Tum 38 Win Khánh Hòa 59, Win Kon Tum 38
24/10/2020 Đà Nẵng 10, Đắc Nông 25, Quảng Ngãi 10 Win Đà Nẵng 10, Win Quảng Ngãi 10
23/10/2020 Gia Lai 16, Ninh Thuận 93 Win Ninh Thuận 93
22/10/2020 Bình Định 73, Quảng Bình 44, Quảng Trị 17 Win Bình Định 73
21/10/2020 Đà Nẵng 87, Khánh Hòa 67 Win Đà Nẵng 87, Win Khánh Hòa 67
20/10/2020 Đắc Lắc 69, Quảng Nam 10 Win Đắc Lắc 69, Win Quảng Nam 10
19/10/2020 Phú Yên 25, Thừa Thiên Huế 08 Win Phú Yên 25, Win Thừa Thiên Huế 08
18/10/2020 Khánh Hòa 18, Kon Tum 07 Win Khánh Hòa 18, Win Kon Tum 07
17/10/2020 Đà Nẵng 97, Đắc Nông 00, Quảng Ngãi 34 Win Đắc Nông 00, Win Quảng Ngãi 34
16/10/2020 Gia Lai 07, Ninh Thuận 35 Win Gia Lai 07
15/10/2020 Bình Định 92, Quảng Bình 77, Quảng Trị 20 Win Bình Định 92, Win Quảng Trị 20
14/10/2020 Đà Nẵng 35, Khánh Hòa 32 Win Đà Nẵng 35
13/10/2020 Đắc Lắc 13, Quảng Nam 30 Win Đắc Lắc 13
12/10/2020 Phú Yên 75, Thừa Thiên Huế 94 Win Phú Yên 75, Win Thừa Thiên Huế 94
11/10/2020 Khánh Hòa 20, Kon Tum 16 Win Kon Tum 16
10/10/2020 Đà Nẵng 96, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 58 Win Đà Nẵng 96, Win Đắc Nông 36, Win Quảng Ngãi 58
09/10/2020 Gia Lai 89, Ninh Thuận 22 Win Gia Lai 89, Win Ninh Thuận 22
08/10/2020 Bình Định 86, Quảng Bình 20, Quảng Trị 11 Win Quảng Bình 20
07/10/2020 Đà Nẵng 38, Khánh Hòa 56 Win Đà Nẵng 38
06/10/2020 Đắc Lắc 16, Quảng Nam 24 Win Đắc Lắc 16, Win Quảng Nam 24x2
05/10/2020 Phú Yên 57, Thừa Thiên Huế 52 Win Phú Yên 57, Win Thừa Thiên Huế 52
04/10/2020 Khánh Hòa 20, Kon Tum 36 Miss
03/10/2020 Đà Nẵng 94, Đắc Nông 40, Quảng Ngãi 86 Win Đà Nẵng 94, Win Đắc Nông 40, Win Quảng Ngãi 86
02/10/2020 Gia Lai 88, Ninh Thuận 09 Win Gia Lai 88, Win Ninh Thuận 09
01/10/2020 Bình Định 39, Quảng Bình 27, Quảng Trị 75 Win Quảng Trị 75
30/09/2020 Đà Nẵng 05, Khánh Hòa 75 Miss
29/09/2020 Đắc Lắc 53, Quảng Nam 02 Win Quảng Nam 02
26/09/2020 Đà Nẵng 39, Đắc Nông 19, Quảng Ngãi 90 Miss
25/09/2020 Gia Lai 64, Ninh Thuận 35 Miss
24/09/2020 Bình Định 85, Quảng Bình 29, Quảng Trị 42 Win Bình Định 85, Win Quảng Bình 29, Win Quảng Trị 42
23/09/2020 Đà Nẵng 88, Khánh Hòa 72 Miss
22/09/2020 Đắc Lắc 58, Quảng Nam 53 Win Đắc Lắc 58x2, Win Quảng Nam 53
21/09/2020 Phú Yên 84, Thừa Thiên Huế 67 Win Phú Yên 84, Win Thừa Thiên Huế 67
20/09/2020 Khánh Hòa 04, Kon Tum 65 Win Khánh Hòa 04, Win Kon Tum 65
19/09/2020 Đà Nẵng 50, Đắc Nông 65, Quảng Ngãi 55 Win Quảng Ngãi 55
18/09/2020 Gia Lai 65, Ninh Thuận 63 Win Gia Lai 65, Win Ninh Thuận 63
17/09/2020 Bình Định 10, Quảng Bình 78, Quảng Trị 43 Miss
16/09/2020 Đà Nẵng 89, Khánh Hòa 76 Win Đà Nẵng 89
15/09/2020 Đắc Lắc 07, Quảng Nam 14 Win Đắc Lắc 07, Win Quảng Nam 14
14/09/2020 Phú Yên 78, Thừa Thiên Huế 17 Win Phú Yên 78
13/09/2020 Khánh Hòa 69, Kon Tum 21 Miss
12/09/2020 Đà Nẵng 55, Đắc Nông 52, Quảng Ngãi 55 Win Đắc Nông 52, Win Quảng Ngãi 55
11/09/2020 Gia Lai 49, Ninh Thuận 64 Miss
10/09/2020 Bình Định 54, Quảng Bình 31, Quảng Trị 99 Win Bình Định 54, Win Quảng Trị 99
09/09/2020 Đà Nẵng 36, Khánh Hòa 61 Win Đà Nẵng 36x2, Win Khánh Hòa 61
08/09/2020 Đắc Lắc 85, Quảng Nam 82 Win Đắc Lắc 85, Win Quảng Nam 82
07/09/2020 Phú Yên 28, Thừa Thiên Huế * Win Thừa Thiên Huế *
06/09/2020 Khánh Hòa 47, Kon Tum 84 Miss
05/09/2020 Đà Nẵng 38, Đắc Nông 60, Quảng Ngãi 37 Win Đà Nẵng 38, Win Quảng Ngãi 37
04/09/2020 Gia Lai 36, Ninh Thuận 28 Win Ninh Thuận 28
03/09/2020 Bình Định 49, Quảng Bình 10, Quảng Trị 73 Win Bình Định 49, Win Quảng Bình 10
02/09/2020 Đà Nẵng 86, Khánh Hòa 42 Win Khánh Hòa 42
01/09/2020 Đắc Lắc 89, Quảng Nam 84 Win Đắc Lắc 89, Win Quảng Nam 84
31/08/2020 Phú Yên 48, Thừa Thiên Huế 75 Win Thừa Thiên Huế 75
30/08/2020 Khánh Hòa 11, Kon Tum 14 Win Khánh Hòa 11
29/08/2020 Đà Nẵng 75, Đắc Nông 90, Quảng Ngãi 96 Miss
28/08/2020 Gia Lai 78, Ninh Thuận 81 Win Ninh Thuận 81
27/08/2020 Bình Định 40, Quảng Bình 05, Quảng Trị 82 Win Bình Định 40, Win Quảng Bình 05, Win Quảng Trị 82
26/08/2020 Đà Nẵng 51, Khánh Hòa 71 Win Khánh Hòa 71
25/08/2020 Đắc Lắc 76, Quảng Nam 34 Win Đắc Lắc 76, Win Quảng Nam 34
24/08/2020 Phú Yên 64, Thừa Thiên Huế 45 Miss
23/08/2020 Khánh Hòa 95, Kon Tum 69 Win Khánh Hòa 95
22/08/2020 Đà Nẵng 04, Đắc Nông 95, Quảng Ngãi 80 Win Đà Nẵng 04, Win Quảng Ngãi 80
21/08/2020 Gia Lai 05, Ninh Thuận 14 Win Gia Lai 05x2, Win Ninh Thuận 14
20/08/2020 Bình Định 61, Quảng Bình 15, Quảng Trị 44 Miss
19/08/2020 Đà Nẵng 24, Khánh Hòa 43 Win Đà Nẵng 24, Win Khánh Hòa 43
18/08/2020 Đắc Lắc 27, Quảng Nam 49 Win Đắc Lắc 27, Win Quảng Nam 49
17/08/2020 Phú Yên 21, Thừa Thiên Huế 83 Miss
16/08/2020 Khánh Hòa 60, Kon Tum 05 Win Kon Tum 05
15/08/2020 Đà Nẵng 47, Đắc Nông 36, Quảng Ngãi 96 Win Đà Nẵng 47, Win Đắc Nông 36
14/08/2020 Gia Lai 32, Ninh Thuận 59 Miss
13/08/2020 Bình Định 76, Quảng Bình 56, Quảng Trị 92 Win Bình Định 76x2, Win Quảng Trị 92x2
12/08/2020 Đà Nẵng 91, Khánh Hòa 09 Win Khánh Hòa 09
11/08/2020 Đắc Lắc 35, Quảng Nam 21 Win Đắc Lắc 35
10/08/2020 Phú Yên 97, Thừa Thiên Huế 97 Win Phú Yên 97x2, Win Thừa Thiên Huế 97
09/08/2020 Khánh Hòa 24, Kon Tum 55 Win Kon Tum 55
08/08/2020 Đà Nẵng 69, Đắc Nông 06, Quảng Ngãi 92 Win Đà Nẵng 69, Win Đắc Nông 06
07/08/2020 Gia Lai 93, Ninh Thuận 66 Win Gia Lai 93
06/08/2020 Bình Định 76, Quảng Bình 38, Quảng Trị 67 Win Bình Định 76, Win Quảng Trị 67

Soi Cầu Miền Trung

Xổ Số Vip 68